نوشته های جدید

English

News]Highlight’s Son Dongwoon Receives Award For Being Top Soldier During Training + Yang Yoseob Attends Ceremony]

20190605_200824

سون دونگ وون هایلایت بخاطر سرباز تاپ بودن طی دوران آموزشی سربازی جایزه دریافت کرد و یوسئوپ هم در مراسمش  شرکت کرد …

مشاهده بیشتر »

Perf|Video]BEAST Won Melon Music Awards 2011 Daesang “Artist Of The Year” With Fiction]

20111124_b2st_melon_daesang

دانلود ویدیوها و اجراهای مربوط به مراسم ملون موزیک اواردز ۲۰۱۱ که بیست ما با فیکشن محشرش جایزه بزرگ این جشنواره رو به خودش اختصاص داد….

مشاهده بیشتر »