نوشته های جدید

Video

Teaser]JTBC4’s “Why Not: The Dancer” With Gikwang 2nd Teaser]

20180430_131953

[تیزر دوم اضافه شد] واااااو باللللاخره اولین تیزر برنامه محشر Why Not: The Dancer با حضور سه دنسر فوق العاده کی پاپ گیکوانگی ما، ایون هیوک سوجو و تمین شاینی در ادامه

مشاهده بیشتر »