نوشته های جدید

Win

Perf|Video]BEAST Won MAMA 2011 “Best Dance Performance” Prize With Fiction]

20111130_mama_winners_9

دانلود ویدیوها و اجراهای مربوط به مراسم مامای ۲۰۱۱ که در اون پسرامون با آهنگ محشر فیکشن موفق به دریافت جایزه بهترین اجرای گروهی دنس شدن….

مشاهده بیشتر »

Perf|Video]BEAST Won Melon Music Awards 2011 Daesang “Artist Of The Year” With Fiction]

20111124_b2st_melon_daesang

دانلود ویدیوها و اجراهای مربوط به مراسم ملون موزیک اواردز ۲۰۱۱ که بیست ما با فیکشن محشرش جایزه بزرگ این جشنواره رو به خودش اختصاص داد….

مشاهده بیشتر »

Video]Yoseop accepting the Rookie Award (Radio) at the 2018 MBC Entertainment Awards]

Dvlb77xXQAAm8VE

 یوسئوپ دی جی مون موفق به کسبِ جایزه بهترین روکی رادیو در جشنواره  ۲۰۱۸ MBC Entertainment Awards شد ㅠㅠ ㅠㅠ ویدیوی صحبت های پسرمون بعد از دریافت جایزه + ترجمه فارسی ….

مشاهده بیشتر »