نوشته های جدید

Win

Video]Yoseop accepting the Rookie Award (Radio) at the 2018 MBC Entertainment Awards]

Dvlb77xXQAAm8VE

 یوسئوپ دی جی مون موفق به کسبِ جایزه بهترین روکی رادیو در جشنواره  ۲۰۱۸ MBC Entertainment Awards شد ㅠㅠ ㅠㅠ ویدیوی صحبت های پسرمون بعد از دریافت جایزه + ترجمه فارسی ….

مشاهده بیشتر »